About Me

My Album

Friday, December 28, 2012

Contoh Penyata Hal Ehwal (Penggulungan Syarikat)


Penyata Hal Ehwal pada 31 Disember 2005
LIABILITI
RM
RM
Pemiutang tidak bercagar:
     Bil belum bayar
     Pemiutang (668,120 – 160,000)

80,700
508,120


588,820
Pemiutang bercagar penuh:
     Pinjaman
     (-) Cagaran ke atas loji dan mesin

400,000
  (500,000)

     Lebihan untuk pemiutang bercagar sebahagian
100,000

Pemiutang bercagar sebahagian:
     Pemiutang
     (-) Lebihan dari cagaran penuh

160,000
(100,000)


60,000
Bil-bil didiskaunkan
37,120
2,080
Pemiutang keutamaan:
     Kadarbayaran dan cukai
     Sewa terakru
     Gaji dan upah
     PERKESO

1,700
12,400
1,600
2,000


17,700650,900
ASET


Lekapan dan lengkapan
Tunai di tangan
Tunai di bank
Stok
Paten
Lebihan harta persendirian
Penghutang:
     Baik
     Ragu
     Bil belum terima

8,000
200
2,400
140,000
60,000
1,200

134,292
10,100
50,280
Jumlah aset
(-) Pemiutang keutamaan

406,472
(17,700)
Lebihan untuk pemiutang tidak bercagar
Kekurangan

388,772
262,128


   650,900

Akaun Kekurangan
Modal
Untung terkumpul
(32,300+21,740+16,820)

Harta persendirian
Kekurangan
200,000

70,860

1,200
262,128
Rugi terkumpul (27,740+47,440)
Lekapan dan lengkapan
Loji dan mesin
Stok
Paten
Hutang ragu dan lapuk
Ambilan (28,000 * 5 tahun)
Bil-bil didiskaun
Diskaun penghutang
75,180
5,000
100,000
100,000
40,000
64,860
140,000
2,080
7,068

534,188

534,188

Sunday, December 16, 2012

Jawapan Soalan 3 Perubahan Struktur Modal


Jawapan Soalan 3

a)  Catatan jurnal
Bil

Debit (RM)
Kredit (RM)
1
Modal saham biasa
          Akaun pengurangan modal
750,000

750,000
2
Modal saham utama
          Akaun pengurangan modal
          Modal saham biasa (500,000*0.10)
400,000

350,000
50,000
3
Akaun pengurangan modal
          Modal saham biasa
          (10%*400000*4*0.10) @ (160000*0.10)
16,000

16,000
4
Pemiutang
          Pinjaman bercagar
          Modal saham biasa (250,000*0.10)
200,000

175,000
25,000
5
Pinjaman tidak bercagar
          Pinjaman bercagar
          Modal saham biasa (750,000*0.10)
600,000

525,000
75,000
6
Overdraf
          Pinjaman bercagar
250,000

250,000
7
Akaun pengurangan modal
          Akaun untung rugi
938,000

938,000
8
Tanah
          Akaun pengurangan modal

Akaun pengurangan modal
          Lekapan dan peralatan
          Kenderaan
          Stok
          Penghutang
100,000


201,000

100,000


150,000
31,000
15,000
5,000
9
Akaun pengurangan modal
          Bank
21,000

21,000

Akaun Pengurangan Modal
MSB (Dividen)
Untung rugi
Lekapan dan peralatan
Kenderaan
Stok
Penghutang
Bank (Bel. penyusunan semula)
Rezab penyusunan semula
16,000
938,000
150,000
31,000
15,000
5,000
21,000
24,000
Modal saham biasa
Modal saham utama
Tanah
750,000
350,000
100,000

1,200,000

1,200,000

Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2005 (selepas penyusunan semula)
Aset bukan semasa:
Tanah dan bangunan
Lekapan dan peralatan
Kenderaan

Aset semasa:
Stok
Penghutang

405,000
280,000
306,000


175,000
45,000
Ekuiti dan Liabiliti:
Modal saham biasa
Rezab penyusunan semula

Pinjaman bercagar

Liabiliti semasa:
Overdraf bank

216,000
24,000

950,000


21,000

1,211,000

1,211,000

Folio Kecemerlangan


Friday, December 7, 2012

upgrading... additional item...upgrading...(2nd proposal) dengan harapan...

Upgrading (its a lot of work to do selari dengan kenaikan... apa yang penting, perjuangan dan keikhlasan untuk membentuk generasi yang berdaya saing...)

last year hantar banyak, tapi mcm tak confident, this year cuba lagi, tapi nak kurangkan sikit, yang penting semua yang dihantar, adalah hasil penglibatan dan tugas kita....
  • Borang permohonan - dah isi (online)
  • Inovasi
Pendaftaran Kursus LI secara dalam talian
 
  
 Seminar NSRI 2011


Lawatan DKB-UUM & Lawatan ke Megasteel


 
  • Penulisan
    • sama seperti yang dihantar tahun lepas

  • Pemudahcara/Kolaborasi
    • INNOFEST 2012


    • Tambahan: Bengkel Penilaian Terhadap Tiga Garis Panduan LI Politeknik 2012


(kata orang, picture boleh menggambarkan maksud yang tersurat....., dan inilah hasilnya....) 

Monday, December 3, 2012

Penilaian Selepas Tamat Latihan (Penilaian Laporan & Pembentangan)

Tarikh dan masa penilaian: 10/12/2012 (Isnin); 10 pagi
Tempat: Bilik Premier 3, CISEC

PELAJAR PERLU MEMBAWA DOKUMEN-DOKUMEN BERIKUT:

1.       BORANG PENGESAHAN DAFTAR BALIK

2.       BUKU LOG HARIAN

3.       LAPORAN LATIHAN INDUSTRI YANG LENGKAP

4.       APPENDIX 4 (BORANG PENILAIAN LAPORAN LI)

5.       APPENDIX 5 (BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN)

6.       KEPERLUAN LAIN YANG DIPERLUKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI

 SELAMAT MAJU JAYA.